mei, 2023

27mei10:3013:00Algemene ledenvergadering NTS

Volledige beschrijving

Evenement details

zaterdag 27 mei 2023 in De Schakel, Oranjelaan
10, 3862 CX Nijkerk (033-2460804).

Aanvang 10.30 uur.

Betreft: agenda Algemene Ledenvergadering op zaterdag 27 mei 2023
Geachte leden van het NTS,
Hierbij wil ik u namens de voorzitter uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV)
van het NTS, welke gehouden wordt op zaterdag 27 mei 2023 in De Schakel, Oranjelaan
10, 3862 CX Nijkerk (033-2460804). Aanvang 10.30 uur.
Agenda:
1: Opening door voorzitter J. de Beer
1a: Vaststellen agenda
2: Vaststellen notulen ledenvergadering 21 mei 2022 (zie bijlage)
3: Mededelingen
4: Ingekomen stukken
5: Voorstellen vanuit FTC en afd/HB (zie toelichting)
6 : Bestuurszaken
7: Financiën: rekening en verantwoording 2022 en begroting 2024 (zie bijlage)
8: Mededelingen vanuit NSFO
9: Mededelingen Foktechnische Commissie (FTC)
10: Nationale keuring
11: Partners van het NTS aan het woord: Saskia Duives, voorzitter LTO-vakgroep
Schapenhouderij en Reinard Everts, directeur NSFO, zullen ons informeren over
allerlei actualiteiten in de schapenhouderij/fokkerij en ook een blik in de toekomst
werpen
12: Rondvraag
13: Sluiting van de vergadering
+/- 12.30 uur: wordt er een eenvoudige lunch aangeboden en is er voldoende
gelegenheid om elkaar te ontmoeten
Graag uw komst voor 21 mei melden bij secr. Dinie Lusink ()
of 0573-461234
Met vriendelijke groet,
Chris van Norel, notulist/p

Tijd

(Zaterdag) 10:30 - 13:00

Locatie

de Schakel

X
X