Fokken op vruchtbaarheid en niet inleveren op de bespiering. Dieren selecteren die de beste erfelijke aanleg hebben om wormbesmettingen de baas te zijn. Rammen uitzoeken die zo goed als geen geboorteproblemen vererven. Met de fokwaarden van NSFO is dit een stuk makkelijker geworden.

Een fokwaarde is een voorspelling voor de genetische aanleg voor één kenmerk. De fokwaarde is gebaseerd op de prestaties van het dier zelf en van alle verwante schapen als daarvan de gegevens bekend zijn. De fokwaardes worden weergegeven in een absoluut cijfer. Waarbij een positief cijfer dus gunstiger is dan een negatief cijfer. Momenteel hebben we fokwaardes voor:

· Totaal geboren per worp

· Doodgeboren per worp

· Vroegrijpheid

· Aflamgemak

· Geboortegemak

· Geboortegewicht

· 8 Wekengewicht

· 20 Wekengewicht

· Spierdikte 20 weken

· Vetdikte 20 weken

· Exterieurkenmerken (kop, ontwikkeling, bespiering, evenredigheid, type en beenwerk)

· Wormresistentie

De laatste fokwaarde (wormresistentie) wordt uitgedrukt in een cijfer waarvan 100 het gemiddelde is van de populatie. Hoger dan 100 wil zeggen dat de voorspelling is dat dit dier meer resistent is tegen een wormbesmetting dan het gemiddelde dier van de populatie.

Iedere Texelaar fokker kan de fokwaardes gebruiken om in de fokkerij vooruitgang te boeken op die kenmerken die voor de fokker belangrijk zijn. De vooruitgang van het ene kenmerk gaat sneller dan van het andere. Dat komt door de erfelijkheidsgraad. Hoe hoger die is, hoe sneller de vooruitgang.”