Er zijn twee grote stamboekorganisaties voor de Texelaars, namelijk het Nederlands Texels Schapenstamboek (NTS) en het Texels Schapenstamboek Noord-Holland (TsNH).
Het doel van deze organisaties is in nauwe samenwerking de verbetering van de kwaliteit van het zuivere Texelse ras. Geregistreerde volbloed Texelaars worden gefokt volgens de regels en richtlijnen van deze organisaties.
Belangrijke aandachtsvelden zijn daarbij informatisering, fokkerij, afzet en vaktechnische ondersteuning. Zowel het NTS als TsNH maken gebruik van de uitvoerende diensten van de NSFO.
Het TsNH is actief in Noord-Holland, het NTS in de rest van Nederland.

De hoofdactiviteiten van de Texelaar stamboeken zijn:

1. identificatie en registratie;
2. exterieurbeoordeling;
3. bepaling van het fokdoel;
4. opzetten en uitvoeren van fokprogramma’s;
5. berekenen van fokwaarden voor worpgrootte en groei;
6. publiceren van fokkerij-informatie;
7. organiseren van tentoonstellingen;
8. goede voorlichting;
9. bemiddeling bij aan- en verkoop;