De huidige secretaris/penningmeester (Hilde Pierik) heeft aangegeven haar
          functie te willen beëindigen en daarom zoekt het NTS per direct een nieuwe
          secretaris/penningmeester.
          De voornaamste taken die de secretaris/penningmeester dient te verrichten
          zijn:
          - opmaken agenda(in overleg met de voorzitter van het HB) en notuleren
           van de vergaderingen
          - in- en uitgaande post behandelen
          - ledenvergaderingen beleggen en opmaken agenda en notuleren van deze
           vergaderingen
          - ledenadministratie zorgvuldig beheren en contact hierover onderhouden
           met afdelingen en NSFO
          - potentiële nieuwe leden informeren en eventueel inschrijven als nieuw lid
          - leden die bedanken uitschrijven en een bevestiging toezenden
          - Kopij voor Het Schaap verzorgen
          - Fokdagkatern organiseren en tijdige inzending bewaken
          - Actuele zaken op website (laten) plaatsen
          - Contact onderhouden met afdelingssecretarissen over o.a.
           bestuursvoorstellen en premiekeuringen administratief regelen
          - Opmaken jaarverslag NTS
          - Contacten met buitenland beleggen/onderhouden; PR verzorgen en
           excursies organiseren
          - Mede organiseren van Dag v/h Schaap, nationale keuring en eventuele
           studiedagen
          - In voorkomende gevallen de voorzitter vervangen in een extern overleg
          - Concept jaarrekening en begroting opmaken
          - Betalingen tijdig uitvoeren en overzichtelijke boekhouding bijhouden
           Belangrijkste vereiste vaardigheden:
          - ervaring in het werken met pc in Word en Excel
          - goed kunnen plannen en gestructureerd kunnen werken
          - goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Beheersing
           van de Engelse taal is een pre
          - affiniteit met schapenfokkerij van de Texelaar in het bijzonder en de
           schapenhouderij in het algemeen
           Overige zaken
          - de te verwachten tijdsbesteding is circa 30 uur per maand
          - de vergoeding bedraagt € 275,- per maand.
          - Sollicitatie zenden aan secretariaat van het NTS,
           Steege 10, 8106 PD te Mariënheem of per email 
          - Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter
           van het NTS,J.de Beer 076-5985942 of per email