Ram NL02095-05262 opgenomen met een A voor algemeen voorkomen