Jaarrapportage voor het terugdringen van de klassieke scrapie bij schapen (TSE) goedgekeurd