Bijzonder predicaat voor buitengewoon goed fokkende Texelaar rammen