Inschrijven Nationale Texelaarkeuring 2019
Op zaterdag 24 augustus 2019  vindt de tweejaarlijkse Nationale keuring voor witte, blauwe en
dassenkop Texelaars plaats in de Oranjehal in Wenum-Wiesel (Apeldoorn). De voorbereidingen zijn
inmiddels in volle gang. Leden van het NTS, TsNH
en Stamboek Blauwe Texelaar krijgen deze per mail van hun afdelingssecretaris. Ook zijn de
inschrijfformulieren  te downloaden van de website www.texelsheep.nl. Inschrijven kan
tot 19 juli 2019.
Buitenlandse gasten
Om onze Texelaars ook over de grens te promoten zouden wij tijdens de Nationale keuring graag
zoveel mogelijk buitenlandse gasten ontvangen. Mocht u contacten hebben met schapenfokkers
over de grens, nodig ze dan tijdig uit om een bezoek te brengen aan onze Nationale keuring of mail
namen en adresgegevens door aan Bertus van Dorp . Wij sturen hen dan
Engelstalige informatie over de keuring.
Q-Koorts
De eerste q-koortsenting voor de Nationale Texelaarkeuring moet voor 13 juli, en de tweede enting
moet voor 3 augustus.Dit moet middels een diervlag melding binnen 7 dagen gemeld worden bij RVO.

Uitleg duurzaamheidsklasse Rubriek 30

In het fokdoel 2020 voor de texelaar is onder andere opgenomen de dimensie functionaliteit/duurzaamheid.

Om deze dimensie tot uiting te brengen is er dit jaar op deze nationale keuring voor gekozen om een rubriek open te stellen voor deze categorie dieren.
Het betreft ooien welke in staat zijn om meerdere jaren achtereen goed te presteren .
Van duurzaamheid is sprake als de dieren goed beenwerk hebben ,een goede bek hebben, niet gevoelig zijn voor (zomer) longontsteking, de ooien gemakkelijk aflammeren,
goed zogen en niet mastitus gevoelig .zijn.
Gevraagd worden , ooien van minimaal 5 jaar oud met 3 nakomelingen van verschillende jaargangen, met uitzondering van lammeren van dit jaar.